KONSTRUKCJA BIOFILTRA HAFbio

Biofiltry HAFbio mają konstrukcje kontenera o długości 2.6 m., szerokości 2.7 m., wysokości od 2.1 m. do 3.6 m.  Filtr może pracować w dwóch trybach.

 1. oczyszczanie powietrza o temp. od 0 do ok. 50° 
 2. oczyszczanie powietrza o temp powyżej 50° C.

W skład budowy filtra wchodzą następujące elementy:

 • wlot powietrza procesowego;
 • zbiornik na skropliny;
 • segment filtrujący;
 • złoże filtrujące;
 • komora oczyszczonego powietrza;
 • emiter.
biofiltr hafbio
Konstrukcja biofiltra

JAK DZIAŁA BIOFILTR?

W standardowej wersji w pierwszej sekcji filtra złoże zostaje zaszczepione mikroorganizmami, dla których substancje złowonne stanowią pokarm. Zagnieżdżają się one na jego powierzchni i wewnątrz oraz  migrują do złóż kolejnych sekcji. Przy odpowiednio dobranej prędkości przepływu zanieczyszczonego powietrza, efekt procesowy może osiągnąć 100%.

Jak działa biofiltr

W wersji wysokotemperaturowej złoże HaloSorb działa jak sito molekularne absorbując związki złowonne.

Dla zapewnienia skuteczności procesu, wieloletniej pracy oraz wydajnego funkcjonowania urządzenia konieczne jest zapewnienie właściwych warunków fizycznych i chemicznych w jego wnętrzu. Aby osiągnąć wysoką skuteczność, należy monitorować i dbać o parametry takie jak: temperatura, pH oraz wilgotność powietrza.
 
Optymalne warunki skutkują wysoką aktywnością mikroorganizmów, czego efektem jest skuteczna praca biofiltra.

GDZIE STOSUJE SIĘ BIOFILTRY HAFbio?

Nasze filtry wykorzystywane są między innymi w:

 • suszarniach osadów ściekowych,
 • kompostowniach,
 • zakładach produkcyjnych,
 • oczyszczalniach ścieków,
 • innych obiektach, w których przy procesach produkcyjnych są emitowane odory.

NAPEŁNIANIE SEKCJI

W odróżnieniu od filtrów ze złożem z węgla aktywnego, filtry HAFbio ze złożem HaloSorb nie są wrażliwe na działanie wilgoci a wręcz wymagają jej utrzymania na odpowiednim poziomie. 

Złoże filtrów HAFbio jest w całości naturalne.

SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA FILTRÓW HFbio

Diagram obrazuje wyniki uzyskane w testach weryfikacyjnych EU ETV przeprowadzonych dla instalacji Bio-Com System.

ZWIĘKSZANIE SKUTECZNOŚCI DEZODORYZACJI

HAFbio pozwala na rozbudowywanie filtra w przypadku zmiany parametrów oczyszczanego powietrza procesowego (zwiększenia ilości i obciążenia substancjami niepożądanymi).

HAFbio z trzema sekcjami
filtrującymi

HAFbio z czterema sekcjami filtrującymi

HAFbio z pięcioma sekcjami filtrującymi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Aparatura kontrolno-pomiarowa (ciśnienie – w standardzie, temperatura i wilgotność – opcjonalnie)

Automatycznie sterowany system zraszania złoża (w standardzie)

Wyświetlacz aparatury pomiarowo-kontrolnej

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE BIOFILTRY

Użytkowanie biofiltrów nie generuje powstawania odpadów wymagających utylizacji. Wszystkie zanieczyszczenia rozkładane są przez mikroorganizmy znajdujące się w filtrze. W procesie wytwarzane są neutralne związki takie jak H2O, CO2 oraz ewentualnie biomasa. 

Użytkowanie biofitrów nie wymaga dodatkowych środków chemicznych i jest neutralne dla środowiska naturalnego.

Dodatkowe zalety stosowania biofiltrów to:

 • biofiltry wykorzystywane w systemach kanalizacyjnych nie wpływają na skład ścieków,
 • działają bezobsługowo,
 • generują niskie koszty inwestycyjne,
 • średni czas pracy bez wymiany wkładu wynosi od 3 do 6 lat (w przypadku filtrów HAFbio – powyżej 10 lat),
 • nie zakłóca naturalnej wentylacji systemów kanalizacji,
 • złoże filtrujące jest pochodzenia naturalnego.

Galeria