Konstrukcja biofiltru Hafbio

Biofiltry HAFbio mają konstrukcje kontenera o długości 2.6 m., szerokości 2.7 m., wysokości od 2.1 m. do 3.6 m.  Zbudowany jest w postaci kontenera i może pracować w dwóch trybach:

 1. oczyszczanie powietrza o temp. od 0 do ok. 50° 
 2. oczyszczanie powietrza o temp powyżej 50° C.

W skład budowy filtra wchodzą następujące elementy:

 • wlot powietrza procesowego;
 • zbiornik na skropliny;
 • segment filtrujący;
 • złoże filtrujące;
 • komora oczyszczonego powietrza;
 • emiter.
biofiltr hafbio
Konstrukcja biofiltra

Jak działa biofiltr?

W standardowej wersji złoże w pierwszej sekcji filtra zostaje zaszczepione mikroorganizmami, dla których substancje złowonne stanowią pokarm. Zagnieżdżają się one na powierzchni oraz wewnątrz zaszczepionego złoża a także migrują do złóż kolejnych sekcji. Przy odpowiednio niskiej prędkości przepływu zanieczyszczonego powietrza mikroorganizmy znajdujące się w złożu mogą nawet w 100% rozłożyć substancje złowonne.

Jak działa biofiltr

W wersji wysokotemperaturowej złoże HaloSorb działa jak sito molekularne absorbując związki złowonne.

Dla zapewnienia skutecznej redukcji uciążliwości odorowej, wieloletniej pracy oraz wydajnego funkcjonowania urządzenia konieczne jest zapewnienie właściwych warunków fizycznych i chemicznych w jego wnętrzu. Aby skuteczność przemiany materii była wysoka należy monitorować i dbać o parametry takie jak: temperatura, pH oraz wilgotność powietrza.
 
Dzięki zachowaniu optymalnych warunków otrzymujemy wysoką aktywność zasiedlonych mikroorganizmów a efektem tego jest wysoka skuteczność pracy biofiltra. Dzięki doświadczeniu pracowników oraz naszej technologii opierającej się na wiedzy biologicznej i biochemicznej, stworzenie takich warunków w złożu osiągane jest stosunkowo szybko i na długi okres. 

Gdzie stosuje się biofiltry?

Nasze filtry wykorzystywane są między innymi:

 • w suszarniach osadów ściekowych,
 • w kompostowniach,
 • w zakładach produkcyjnych,
 • oczyszczalniach ścieków,
 • w innych miejscach borykających się problemem nieprzyjemnych, szkodliwych zapachów.
 
Biofiltry mogą być zastosowane do oczyszczania powietrza w zakładach produkcyjnych, gdzie w powietrzu występują domieszki lakieru np. lakierni, w zakładach przetwórstwa żywności, złowonnego powietrza w oczyszczalniach ścieków, zakładów przetwórstwa i hodowli rolniczej np. firm produkujące paszę, świniarnie, fermach drobiu czy kompostowniach.
 

Napełnianie sekcji

W przeciwieństwie do filtrów z węgla aktywnego, filtry HAFbio ze złożem HaloSorb nie są wrażliwe na działanie wilgoci a wręcz wymagają jej utrzymania na odpowiednim poziomie. Stosowanymi materiałami są m.in. modyfikowane drewna pochodzące z korzeni drzew. Uzyskane korzenie rozrywane są wzdłuż włókien i sortowane na sitach w bębnach. Tak przygotowany materiał poddawany jest jeszcze dodatkowej obróbce biochemicznej i termicznej. Dzięki temu powiększana jest powierzchnia aktywna materiału filtrującego. 

Drewno korzeni posiada idealne właściwości w porównaniu do innych materiałów, ponieważ wyróżnia je stabilność pod kątem gnicia. Jest to naturalna cecha korzeni drewna, ponieważ posiadają podwyższoną ilość substancji ochronnych nazywanych garbnikami. Jest to substancja, która pomaga roślinom chronić się przed rozkładem poprzez mikroorganizmy znajdujące się w ziemi.

Skuteczność oczyszczania

Skuteczność HAFbio osiągnięta podczas testów weryfikacyjnych ETV w ramach systemu Bio-Com Systems.

Zwiększanie skuteczności dezodoryzacji

HAFbio pozwala na dokładanie dodatkowych sekcji w przypadku niezadowalającej skuteczności

Im większa liczba sekcji filtrujących tym większa skuteczność filtra

HAFbio z trzema sekcjami
filtrującymi

HAFbio z czterema sekcjami filtrującymi

HAFbio z pięcioma sekcjami filtrującymi

Zwiększanie wydajności oczyszczania

Zwiększanie liczby modułów pozwala na zwiększenie wydajności stanowiska.

Wyposażenie dodatkowe

Aparatura kontrolno-pomiarowa (ciśnienie – w standardzie, temperatura i wilgotność – opcjonalnie)

Automatycznie sterowany system zraszania złoża (w standardzie)

Wyświetlacz aparatury pomiarowo-kontrolnej

Cechy wyróżniające biofiltry

Jest kilka elementów, które wyróżniają biofiltry na tle innych rozwiązań. Jednym z kluczowych jest to, że podczas ich użytkowania nie powstają żadne odpady wymagające specjalnej utylizacji. Wszystkie zanieczyszczenia rozkładane są przez siedliska mikroorganizmów w sekcji filtrującej biofiltra. Wytwarzane są jedynie neutralne związki takie jak H2O, CO2 oraz biomasa. Ten ostatni zwiąek pozostaje wewnątrz biofiltra i dopiero po kilku latach pracy może zostać kompostowany.

Użytkowanie biofitrów nie wymaga dodatkowych środków chemicznych (zapachowych, neutralizujących itp.), jest neutralne dla środowiska naturalnego.

Dodatkowe zalety stosowania biofiltrów to:

 • Biofiltry wykorzystywane w systemach kanalizacyjnych nie wpływają na skład ścieków.
 • Nie wymagają praktycznie żadnej obsługi.
 • Koszt w inwestycje oraz koszty użytkowania biofiltrów w porównaniu do tradycyjnych urządzeń są wyjątkowo niskie.
 • Średni czas pracy bez wymiany wkładu wynosi od 3 do nawet 6 lat.
 • Nie zakłóca naturalnej wentylacji systemów kanalizacji.
 • Złoże filtrujące jest pochodzenia naturalnego.
 • Przy jego przetwarzaniu nie wykorzystywane są żadne środki chemiczne.
 • Otrzymujemy tylko naturalne związki występujące w środowisku.

Galeria