HAFbio OCZYSZCZA PRZEPŁYWAJĄCE POWIETRZE
Z ODORÓW ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

Odory to lotne związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, wyczuwane przez receptory węchowe przy bardzo niskich stężeniach i rejestrowane przez mózg jako nieprzyjemne.

KONSTRUKCJA HAFbio

HAFbio zbudowany jest w postaci kontenera

i może pracować w dwóch trybach:

1. oczyszczanie powietrza schłodzonego

2. oczyszczanie gorącego powietrza

NAPEŁNIANIE SEKCJI HAFbio

tinified HAFbio napełnianie sekcji filtrującej 1
tinified HAFbio napełnianie sekcji filtrującej 2
tinified HAFbio napełnianie sekcji filtrującej 3

W przeciwieństwie do filtrów z węgla aktywnego, filtry HAFbio ze złożem HaloSorb nie są wrażliwe na działanie wilgoci a wręcz wymagają jej utrzymania na odpowiednim poziomie.

 HaloSorb 

DODATKOWE WYPOSAŻENIE HAFbio

DZIAŁANIE HAFbio

Wyświetlacz aparatury pomiarowo-kontrolnej
Aparatura kontrolno-pomiarowa (ciśnienie – w standardzie, temperatura i wilgotność – opcjonalnie)
Automatycznie sterowany system zraszania złoża (w standardzie)

Złoże w pierwszej sekcji filtra zostaje zaszczepione mikroorganizmami, dla których substancje złowonne stanowią pokarm. Zagnieżdżają się one na powierzchni oraz wewnątrz zaszczepionego złoża a także migrują do złóż kolejnych sekcji. Przy odpowiednio niskiej prędkości przepływu zanieczyszczonego powietrza mikroorganizmy znajdujące się w złożu mogą nawet w 100% rozłożyć substancje złowonne.

W wersji wysokotemperaturowej złoże HaloSorb działa jak sito molekularne absorbując związki złowonne.

SKUTECZNOŚĆ HAFbio

ZWIĘKSZANIE SKUTECZNOŚCI

Skuteczność HAFbio osiągnięta podczas testów weryfikacyjnych w ramach ETV

HAFbio pozwala na dokładanie dodatkowych sekcji w przypadku niezadowalającej skuteczności

Im większa liczba sekcji filtrujących tym większa skuteczność filtra

HAFbio z trzema sekcjami filtrującymi
HAFbio z czterema sekcjami filtrującymi
HAFbio z pięcioma sekcjami filtrującymi
tinified 2 hafbio z logiem 2 segmenty transparent

ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI

Zwiększanie liczby modułów pozwala na zwiększenie wydajności stanowiska

Filtr z czasem ulega naturalnemu zużyciu polegającemu na wysyceniu jego zdolności sorpcyjnych. Może także dojść do zmniejszenia czynnego pola przepływu gazu wywołanego nadmiernym przyrostem błony biologicznej przez różnego typu zanieczyszczenia biologiczne, ciecze i pyły.
Po stwierdzeniu znaczącego zmniejszenia wydajności i/lub skuteczności filtra HAFbio należy wymienić najniższą sekcję filtrującą obniżając położenie wyższych. Po wymianie zużytego złoża usuniętą wcześniej sekcję należy usytuować na górze.

SELMA - producent HAFbio.

Selma jest firmą produkująca innowacyjne, kompaktowe oraz wielofunkcyjne filtry mineralno-biologiczne przeznaczone do ograniczenia emisji niepożądanych gazów procesowych.

SELMA

Dane Adresowe