INNOWACYJNY MINERALNO-BIOLOGICZNY FILTR POWIETRZA

NATURALNY, EKONOMICZNY, SKUTECZNY I WYDAJNY SPOSÓB NA KONTROLE EMISJI ODORÓW

PRZEZNACZENIE HAFbio

Głównym zadaniem filtra jest usunięcie odorów zanieczyszczonego powietrza.


Odory to lotne związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, wyczuwane przez receptory węchowe przy bardzo niskich stężeniach i rejestrowane przez mózg jako nieprzyjemne.

HAFbio może być dostarczony w dwóch wersjach:

  1. dla oczyszczania powietrza schłodzonego
  2. dla oczyszczania gorącego powietrza

BUDOWA HAFbio

Wymiary HAFbio

Filtr HAF bio zbudowany jest w postaci kontenera o wymiarach zewnętrznych 2,6 x 2,7 x 2,1 do 3,6m.

Elementy konstrukcyjne

W wersji standardowej: 
Obudowy segmentów filtra, przegrody oraz elementy osprzętu są wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylenu) o konstrukcji zapewniającej odpowiednie: sztywność oraz izolację termiczną (ścianki zewnętrzne) a także trwałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Elementy nośne konstrukcji są wykonane ze stali kwasoodpornej.

Wyposażenie HAFbio:

A. standardowo – automatyczny układ zraszania złoża.

B. opcjonalnie  – czujniki pozwalające na ciągły pomiar następujących parametrów filtrowanego powietrza:
     1. wilgotność
     2. temperatura
     3. ciśnienie

DZIAŁANIE HAFbio

HAFbio to skomplikowany biokatalizator lub bioreaktor. Mikroorganizmy zasiedlone w złożu filtrującym dokonują przemiany związków złowonnych na nieszkodliwie bezzapachowe związki chemiczne. Cały proces filtracji przez HAFbio polega na przepuszczaniu gazu przez kolejne warstwy złoża.

W standardowym HAFbio złoże w pierwszej sekcji zostaje zaszczepione mikroorganizmami dla których substancje złowonne stanowią pokarm.
W przeciwieństwie do filtrów z węgla aktywnego, filtry HAFbio ze złożem HaloSorb nie są wrażliwe na działanie wilgoci a wręcz wymagają jej utrzymania na odpowiednim poziomie.

W wersji wysokotemperaturowej złoże HaloSorb działa jak sito molekularne absorbując związki złowonne.

Mikroorganizmy znajdujące się na powierzchni sorbentu oraz wewnątrz sorbentu mogą rozłożyć substancje odorowe praktycznie w 100%.

Złoże filtrujące

Głównym elementem filtra biologicznego jest warstwa porowatego materiału filtrującego, który zasiedlany jest przez mikroorganizmy.

Złoże filtrujące znajduje się w wymiennych segmentach. Złoże w pojedynczym segmencie ma wymiary 2,6m x 2,7m x do 0,45m i zawiera w wersji podstawowej – złoże HALOSORB-B o odpowiedniej granulacji.

SKUTECZNOŚĆ HAFbio

Skuteczność HAF bio osiągnięta podczas testów weryfikacyjnych w ramach ETV

Skuteczność filtra zależy od:

  • Złoża – granulacji i obecności odpowiednich kultur mikroorganizmów
  • czasu retencji zanieczyszczonego powietrza w filtrującym złożu czyli szybkości jego przepływu przez to złoże

WYDAJNOŚĆ HAFbio

Wydajność HAFbio zależy od:

  • powierzchni złoża oraz
  • stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Możliwość rozbudowy na miejscu w celu uzyskania zadowalającej skuteczności. 

Parametry pracy HAFbio – skuteczność i wydajność można regulować przez:

  • zwiększanie liczby sekcji (sumarycznej grubości złoża i tym samym czasu retencji w nim powietrza). Takie działanie jenak zmniejsza wydajność
  • dostawianie kolejnych modułów HAFbio zwiększając tym powierzchnię filtrującą urządzenia. Takie działanie zwiększa wydajność.

Przyjmuje się, że jeden moduł HAFbio standard posiada wydajność od 2000 do 6000 m3/godz. i zależy od stopnia zanieczyszczenia oczyszczanego powietrza a także od rodzaju odorów.

Przy oczyszczaniu powietrza pochodzącego z instalacji wentylacyjnych wydajność jest bliżej górnej granicy podczas a przy oczyszczaniu powietrza procesowego (np. z kompostowni) to wydajność jest bliższa dolnej wartości granicznej.

OBSŁUGA BIOFILTRA HAFbio

Filtr z czasem ulega naturalnemu zużyciu polegającemu na wysyceniu jego zdolności sorpcyjnych. Może także dojść do zmniejszenia czynnego pola przepływu gazu wywołanego nadmiernym przyrostem błony biologicznej przez różnego typu zanieczyszczenia biologiczne, ciecze i pyły. Po stwierdzeniu znaczącego zmniejszenia wydajności i/lub skuteczności filtra HAFbio należy wymienić najniższą sekcję filtrującą obniżając położenie wyższych. Po wymianie zużytego złoża usuniętą wcześniej sekcję należy usytuować na górze.

SELMA - firma produkująca HAFbio.

Selma jest firmą produkująca innowacyjne, kompaktowe oraz wielofunkcyjne filtry mineralno-biologiczne przeznaczone do ograniczenia emisji niepożądanych gazów procesowych.

SELMA

Dane Adresowe