Firma SELMA jest wyłącznym producentem i dystrybutorem wielofunkcyjnego filtra mineralno-biologiczno HAFBio przeznaczonego do ograniczenia emisji niepożądanych gazów procesowych, oraz systemów Bio-Com do przetwarzania materiałów biologicznych .

SELMA is the sole manufacturer and distributor of the HAFBio multifunctional mineral-biological filter designed to reduce emissions of undesirable process gases, as well as Bio-Com Systems for biological material processing.

SELMA

Dane Adresowe

Piotr Jurkowiecki

Prezes Zarządu (CEO)


+48 501 869 755

Maciej Gbiorczyk

Wiceprezes Zarządu (Vice CEO)

+48 500 802 770

Bogdan Tywoniuk

Serwis (Maintenance)

+48 797 587 736