Home » Metody redukcji uciążliwości odorowej

Metody redukcji uciążliwości odorowej

  • przez

Nieprzyjemne zapachy mogą być generowane między innymi przez składowiska i sortownie odpadów, zakłady gospodarki komunalnej, biogazownie, kompostownie czy zakłady produkcyjne. Wpływają one niekorzystnie na nasze samopoczucie, powodując ogólne rozdrażnienie i problemy z koncentracją, a część z nich może być groźna również dla naszego zdrowia. Jak skutecznie wyeliminować ten „śmierdzący” problem?

Sposoby usuwania niepożądanych zapachów

Dobór odpowiedniej metody usuwania odoru zależy w dużej mierze od intensywności jego emisji. W przypadku mniejszych przestrzeni eliminuje się go poprzez spalanie, absorpcję, biopłuczki, ozonowanie, a niekiedy też poprzez połączenie kilku z powyższych metod. W przypadku większych powierzchni z niepożądanymi zapachami walczy się najczęściej za pomocą zamgławiania lub biofiltracji.

Pierwsza z metod polega na wykorzystaniu systemów do nawilżania powietrza, które wytwarzają mgiełkę. Metodę tę wykorzystuje się przede wszystkim w celu utrzymania stałej wilgotności powietrza, obniżenia panującej w nim temperatury czy, w przypadku zakładów zamkniętych, zmniejszenia zapylenia. Powstające na jednej wysokości kropelki wody skutecznie pochłaniają niepożądane zapachy, po czym pozostają zawieszone w powietrzu w postaci pary wodnej, a następnie odparowywane bez efektu skraplania. Co równie ważne w przypadku zakładów produkcyjnych, proces wytwarzania mgły jest bezpieczny dla podejmowanych w nich działań produkcyjnych, a mniejsza ilość zanieczyszczeń w powietrzu minimalizuje dodatkowo ryzyko wybuchu lub pożaru.

Jak działa biofiltr

Biofiltry z kolei są biologiczną metodą oczyszczania powietrza poprzez stałe, organiczne złoże z udziałem mikroorganizmów. Podstawowymi zaletami tego rozwiązania są między innymi niski koszt inwestycyjny, bezodpadowy proces oczyszczania, trwałość, a także wysoka skuteczność. Ponieważ nieprzyjemne zapachy pochodzą z różnych źródeł, na rynku dostępnych jest kilka rodzajów biofiltrów, które umożliwią skuteczną dezodoryzacje m.in. w dużych zakładach produkcyjnych, suszarniach osadów ściekowych czy kompostowniach.

Brak kontroli nad silnym odorem może być uciążliwy zarówno mieszkańców okolicznych terenów ale także dla samych pracowników. Dodatkowo w Polskim prawie nie ma jasno ujednoliconej tej kwestii. Istotnymi dokumentami są tylko „Kodeks Przeciwdziałania Uciążliwości Zapachowej” z 2016 roku oraz „Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej”. Również Komisja Europejska nie przygotowała prawodawstwa w formie dyrektywy lub wytycznych ze względu na szeroką tematykę problemu a także lokalny charakter występowania problemu. Dzięki technologii, w niektórych przypadkach możliwa jest ingerencja w procesie technologicznym, aby wyeliminować źródła odoru. Skutecznym i wydajnym sposobem jest montaż odpowiedniej instalacji antyodorowej, jednak zdarza się, że jest to niemożliwe lub wiąże się z dużymi stratami.

Rodzaje usuwania zapachów i odorów

Uciążliwość zapachową można podzielić pod względem intensywności jej emisji. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, jest kilka sposobów na ich eliminację. Jednak przeważnie oznacza to hermetyzację układu. Emitory powierzchniowe bez możliwości hermetyzacji układu zmniejsza się za pomocą maskowania lub zamgławiania. Jednym z popularniejszych sposobów do kontroli, jak i redukcji odorów w dużych pomieszczeniach handlowych są systemy nawilżania powietrza, pozwalające wytwarzać mgłę. Stosuje się je przede wszystkim do utrzymania stałej wilgotności powietrza, obniżenia temperatury oraz zmniejszenia zapylenia w zamkniętych zakładach, których systemy wentylacyjne nie radzą sobie z utrzymaniem odpowiednich parametrów. Jednak w przypadku produkcji przemysłowej, zdecydowanie lepiej sprawdza się stosowanie filtrów antyodorowych.

Biofiltry Hafbio

Filtry Hafbio opracowane przez firmę SELMA niemalże w 100 procentach oczyszczają przepływające przez nie powietrze nie tylko z nieprzyjemnych zapachów, ale też szkodliwych związków chemicznych, a dzięki zastosowaniu innowacyjnego mineralno-biologicznego biokatalizatora (antyodorowy biofiltr powietrza), w przeciwieństwie do filtrów z węgla aktywnego, nie są wrażliwe na działanie wilgoci.