Ciągła pogoń za tańszymi zasobami i nieustanny wzrost strumienia odpadów stanowią bardzo poważne zagrożenie dla środowiska. Priorytetem powinna stać się optymalizacja ich użycia i poprawa gospodarowania odpadami, w tym recykling. Od blisko 25 lat oferujemy szereg rozwiązań technologicznych i usług wspierające te działania w licznych sektorach gospodarki.

Filtry HAFbio to innowacyjne urządzenia opracowane przez firmę Selma, oparte o wysokiej wydajności złoża mineralne zasiedlone przez mikroorganizmy. Biofiltry HAFbio przeznaczone są do likwidacji odorów i kontroli ich emisji do atmosfery. Dzięki swojej uniwersalności i skuteczności cieszą się uznaniem wśród przedstawicieli wielu branż w kraju i za granicą.

NASZE ROZWIĄZANIA W POLSCE

NASZE ROZWIĄZANIA NA ŚWIECIE