Głównym zadaniem filtra jest usunięcie odorów zanieczyszczonego powietrza.


Odory to lotne związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, wyczuwane przez receptory węchowe przy bardzo niskich stężeniach i rejestrowane przez mózg jako nieprzyjemne.

HAFbio może być dostarczony w dwóch wersjach:

  1. dla oczyszczania powietrza schłodzonego
  2. dla oczyszczania gorącego powietrza