SERWIS FILTRÓW HAFbio

W ramach usług naszej mobilnej grupy serwisowo-montażowej oferujemy:

– Montaż zakupionego urządzenia u klienta
– Szkolenia pracowników w obsłudze urządzeń
– Okresowe przeglądy filtrów i biofilrów gamy HAF
– Naprawy urządzeń
– Obsługę bieżącą i okresową filtrów HAFbio
– Wymianę kartridży oraz odbiór zużytych kartridży.

WYMIANA ZŁOŻA

Filtr z czasem ulega naturalnemu zużyciu polegającemu na wysyceniu jego zdolności sorpcyjnych. Może także dojść do zmniejszenia czynnego pola przepływu gazu, wywołanego nadmiernym przyrostem błony biologicznej przez różnego typu zanieczyszczenia biologiczne, ciecze i pyły.
Po stwierdzeniu znaczącego zmniejszenia wydajności i/lub skuteczności filtra HAFbio, należy wymienić najniższą sekcję filtrującą obniżając położenie wyższych. Po wymianie zużytego złoża usuniętą wcześniej sekcję należy usytuować na górze.