PROFESJONALNY SERWIS URZĄDZEŃ HAFbio

Nasza firma posiada wykfalifikowanych pracowników, z dużym doświadczeniem w budowie, montażu i obsłudze urządzeń HAFbio.

W ramach usług naszej mobilnej grupy serwisowo montażowej oferujemy:
– Usługa montażu zakupionego urządzenia u klienta
– Szkolenia pracowników w obsłudze urządzen
– Okresowe przeglądy filtrów i biofilrów gamy HAF
– Naprawy urządzeń
– Obsługę bieżącą i okresową urządzeń HAFbio
– Wymianę kartridży oraz odbiór zużytych kartridży.

Krótki okres reakcji oraz wysoka skuteczność​

WYMIANA ZŁOŻA

Filtr z czasem (zazwyczaj po kilku latach) ulega naturalnemu zużyciu polegającemu na wysyceniu jego zdolności sorpcyjnych. Może także dojść do zmniejszenia czynnego pola przepływu gazu wywołanego nadmiernym przyrostem błony biologicznej przez różnego typu zanieczyszczenia biologiczne, ciecze i pyły.
Po stwierdzeniu znaczącego zmniejszenia wydajności i/lub skuteczności filtra HAFbio należy wymienić najniższą sekcję filtrującą obniżając położenie wyższych. Po wymianie zużytego złoża usuniętą wcześniej sekcję należy usytuować na górze.