Home » tag 1

tag 1

Przeznaczenie post

  • by

Głównym zadaniem filtra jest usunięcie odorów zanieczyszczonego powietrza. Odory to lotne związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, wyczuwane przez receptory węchowe przy bardzo niskich stężeniach i… Read More »Przeznaczenie post