Innowacyjny mineralno-biologiczny biokatalizator
(antyodorowy biofiltr powietrza)

Mineralny wsad filtra posiada najwyższą powierzchnię aktywną, a jego wysoka skuteczność została zweryfikowana w ramach EU ETV jako element Bio-Com System.

Usuwanie odorów

HAFbio OCZYSZCZA PRZEPŁYWAJĄCE POWIETRZE Z ODORÓW ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH NIEMALŻE W 100%. Odory to lotne związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, wyczuwane przez receptory węchowe przy bardzo niskich stężeniach i rejestrowane przez mózg jako nieprzyjemne.

Konstrukcja biofiltra

HAFbio zbudowany jest w postaci kontenera i może pracować w dwóch trybach:

1. oczyszczanie powietrza o temp. od 0 do ok. 50° C

2. oczyszczanie powietrza o temp powyżej 50° C

Konstrukcja biofiltra
biofiltr hafbio

Napełnienie sekcji

W przeciwieństwie do filtrów z węgla aktywnego, filtry HAFbio ze złożem HaloSorb nie są wrażliwe na działanie wilgoci a wręcz wymagają jej utrzymania na odpowiednim poziomie.

Dodatkowe wyposażenie

Biofiltr

Aparatura kontrolno-pomiarowa (ciśnienie – w standardzie, temperatura i wilgotność – opcjonalnie)

Automatycznie sterowany system zraszania złoża (w standardzie)

Wyświetlacz aparatury pomiarowo-kontrolnej

Działanie filtra

W standardowej wersji złoże w pierwszej sekcji filtra zostaje zaszczepione mikroorganizmami, dla których substancje złowonne stanowią pokarm. Zagnieżdżają się one na powierzchni oraz wewnątrz zaszczepionego złoża a także migrują do złóż kolejnych sekcji. Przy odpowiednio niskiej prędkości przepływu zanieczyszczonego powietrza mikroorganizmy znajdujące się w złożu mogą nawet w 100% rozłożyć substancje złowonne.

W wersji wysokotemperaturowej złoże HaloSorb działa jak sito molekularne absorbując związki złowonne.

Jak działa biofiltr

Skuteczność usuwania odorów

Skuteczność HAFbio osiągnięta podczas testów weryfikacyjnych ETV w ramach systemu Bio-Com Systems.

Skuteczność usuwania odorów

Zwiększanie skuteczności

HAFbio pozwala na dokładanie dodatkowych sekcji w przypadku niezadowalającej skuteczności

Im większa liczba sekcji filtrujących tym większa skuteczność filtra

HAFbio z trzema sekcjami filtrującymi
HAFbio z czterema sekcjami filtrującymi
HAFbio z pięcioma sekcjami filtrującymi

Zwiększanie wydajności

Zwiększanie liczby modułów pozwala na zwiększenie wydajności stanowiska

GDZIE STOSUJE SIĘ BIOFILTRY?

SUSZARNIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

KOMPOSTOWNIE

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

ZALETY HAFbio

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I TEMPERATURĘ

TRWAŁOŚĆ

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ RELATYWNIE DO ROZMIARÓW

NIEZAWODNOŚĆ

NISKI KOSZT INWESTYCJI

ŁATWA OBSŁUGA

ODPORNOŚĆ NA ZMIENNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

SELMA - producent HAFbio.

Selma jest firmą produkująca innowacyjne, kompaktowe oraz wielofunkcyjne filtry mineralno-biologiczne przeznaczone do ograniczenia emisji niepożądanych gazów procesowych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

Skontaktuj się z nami, napisz, lub zadzwoń do nas.

SELMA

Dane Adresowe