HAFbio OCZYSZCZA PRZEPŁYWAJĄCE POWIETRZE
Z ODORÓW ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

Odory to lotne związki chemiczne, organiczne i nieorganiczne, wyczuwane przez receptory węchowe przy bardzo niskich stężeniach i rejestrowane przez mózg jako nieprzyjemne.

KONSTRUKCJA HAFbio

HAFbio zbudowany jest w postaci kontenera i może pracować w dwóch trybach:

1. oczyszczanie powietrza o temp. od 0 do ok. 50° C

2. oczyszczanie powietrza o temp powyżej 50° C

tinified hafbio segmenty transparent 222 bord

NAPEŁNIANIE SEKCJI HAFbio​

W przeciwieństwie do filtrów z węgla aktywnego, filtry HAFbio ze złożem HaloSorb nie są wrażliwe na działanie wilgoci a wręcz wymagają jej utrzymania na odpowiednim poziomie.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE HAFbio

Aparatura kontrolno-pomiarowa (ciśnienie – w standardzie, temperatura i wilgotność – opcjonalnie)

Automatycznie sterowany system zraszania złoża (w standardzie)

Wyświetlacz aparatury pomiarowo-kontrolnej

DZIAŁANIE HAFbio

W standardowej wersji złoże w pierwszej sekcji filtra zostaje zaszczepione mikroorganizmami, dla których substancje złowonne stanowią pokarm. Zagnieżdżają się one na powierzchni oraz wewnątrz zaszczepionego złoża a także migrują do złóż kolejnych sekcji. Przy odpowiednio niskiej prędkości przepływu zanieczyszczonego powietrza mikroorganizmy znajdujące się w złożu mogą nawet w 100% rozłożyć substancje złowonne.

W wersji wysokotemperaturowej złoże HaloSorb działa jak sito molekularne absorbując związki złowonne.

tinyfied hafbio air circulation 1008x840 222

SKUTECZNOŚĆ HAFbio

Skuteczność HAFbio osiągnięta podczas testów weryfikacyjnych w ramach ETV

ZWIĘKSZANIE SKUTECZNOŚCI

HAFbio pozwala na dokładanie dodatkowych sekcji w przypadku niezadowalającej skuteczności

Im większa liczba sekcji filtrujących tym większa skuteczność filtra

HAFbio z trzema sekcjami filtrującymi
HAFbio z czterema sekcjami filtrującymi
HAFbio z pięcioma sekcjami filtrującymi

ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI

Zwiększanie liczby modułów pozwala na zwiększenie wydajności stanowiska

WYMIANA ZŁOŻA

Filtr z czasem (zazwyczaj po kilku latach) ulega naturalnemu zużyciu polegającemu na wysyceniu jego zdolności sorpcyjnych. Może także dojść do zmniejszenia czynnego pola przepływu gazu wywołanego nadmiernym przyrostem błony biologicznej przez różnego typu zanieczyszczenia biologiczne, ciecze i pyły.
Po stwierdzeniu znaczącego zmniejszenia wydajności i/lub skuteczności filtra HAFbio należy wymienić najniższą sekcję filtrującą obniżając położenie wyższych. Po wymianie zużytego złoża usuniętą wcześniej sekcję należy usytuować na górze.

SELMA - producent HAFbio.

Selma jest firmą produkująca innowacyjne, kompaktowe oraz wielofunkcyjne filtry mineralno-biologiczne przeznaczone do ograniczenia emisji niepożądanych gazów procesowych.

SELMA

Dane Adresowe