Home » Co to są biofiltry?

Co to są biofiltry?

  • przez

Istnieje dużo miejsc, z których dochodzą do nas nieprzyjemne zapachy – zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, kompostownie, przemysł przetwórczy, spożywczy i chemiczny. Przykre zapachy to nie tylko problem natury estetycznej i poczucie dyskomfortu, które wpływa na nasze samopoczucie. Różnego rodzaju odory zawierają w sobie gazy nieorganiczne, między innymi siarkowodór, amoniak, metan, dwutlenek węgla oraz opary substancji organicznych – aldehydy, kwasy organiczne i ketony, co wyraźnie wpływa na zdrowie fizyczne.

Skutecznym mechanizmem pozwalającym na pozbycie się gazów (proces dezodoryzacji) jest biofiltracja, czyli biologiczna metoda oczyszczania gazów poprzez stałe, organiczne złoże z udziałem mikroorganizmów. W procesie mogą brać udział bakterie heterotroficzne, bakterie autotroficzne oraz inne mikroorganizmy. Pierwsze z bakterii pobierają substancje odżywcze i energię z rozkładu związków organicznych. Drugi rodzaj bakterii pobiera węgiel aktywny z tlenku węgla, oraz energię z utlenionego amionaku lub siarkowodoru.

Co to są biofiltry?

Okazuje się, że biofiltry nie są filtrami w technicznym tego słowa znaczeniu. Tak naprawdę to skomplikowane biokatalizatory lub bioreaktory wykorzystujące mikroorganizmy żywe. Poprzez przemianę materii w biofiltrach następuje przemiana toksycznych i złowonnych substancji (odorów) na nieszkodliwe neutralne w zapachu związki chemiczne, takie jak dwutlenek węgla i woda (H2O i CO2) – proces ten nazywany jest redukcją uciążliwości odorowej.

Za pomocą różnych metod i kryteriów filtry antyodorowe oddzielają od siebie części składowe mieszaniny i poprzez oczyszczanie powietrza procesowego wyłapują i skutecznie neutralizują je z zanieczyszczonego powietrza. Materiały, którymi wypełniane są filtry antyodorowe to min. włókna korzeni drzew, pozwalające na absorbowanie substancji toksycznych i złowonnych ze strumienia powietrza dostarczonego do urządzenia. Żyjące w filtrze mikroorganizmy, które znajdują się zarówno na jak i we włóknach, rozkładają dostarczone substancje niemalże w 100%.

Na czym polega biofiltracja?

Biofiltracja jest metodą, która preferują przedsiębiorstwa na całym świecie. Atutem biofiltracji jest niski koszt inwestycyjny oraz bezodpadowy proces oczyszczania. Każde źródło gazów, odorów jest inne pod względem temperatury, zanieczyszczeń czy wilgotności powietrza, dlatego na świecie oraz w Polsce powstają różne rodzaje biofiltrów, które umożliwią skuteczną dezodoryzacje. Biofiltry firmy Hafbio oczyszczają przepływające powietrze z odorów oraz innych szkodliwych związków chemicznych w niemal 100 procentach. Hafbio oferuje innowacyjny mineralno-biologiczny biokatalizator (antyodorowy biofiltr powietrza). Mineralny wsad filtra posiada najwyższą powierzchnię aktywną, a jego wysoka skuteczność została zweryfikowana w ramach EU ETV jako element Bio-Com System. Filtry ze złożem HoloSorb potrzebują odpowiednio wilgotnego powietrza do odpowiedniej filtracji zanieczyszczeń – jest to odwrotne działanie do filtrów, które wykonane są z węgla aktywnego.

Konstrukcja biofiltra

Konstrukcja biofiltraBiofiltry maja konstrukcje kontenera o długości 2.6 m., szerokości 2.7 m., wysokości od 2.1 m. do 3.6 m.,  na który składają się poszczególne elementy takie jak:

  • wlot powietrza procesowego;
  • zbiornik na skropliny;
  • segment filtrujący;
  • złoże filtrujące;
  • komora oczyszczonego powietrza;
  • emiter.

Firma HAFBio oferuje dodatkowe wyposażenie biofiltra – aparaturę kontrolno-pomiarową, oraz automatycznie sterowany system zraszania złoża.

W przypadku niezadowolenia ze skuteczności filtracji, możliwe jest dołożenie dodatkowych sekcji filtrujących. Aby zwiększyć wydajność filtra zaleca się zwiększenie liczby modułów.

Filtr działa w dwóch przedziałach temperatur;

  • od 0 stopni do 50 stopni Celsjusza;
  • powyżej 50 stopni Celsjusza.

Jest to możliwe dzięki kontenerowej zabudowie.

Opisana powyżej metoda usuwania zanieczyszczeń złowonnych o niskim progu wyczuwalności jest jedną z najnowocześniejszych metod stosownych w Polsce. Zaletami Hafbio jest wysoka skuteczność, odporność na temperaturę, zmienne warunki pogodowe oraz wilgotność. Biofiltry są łatwe w obsłudze, trwałe i niezawodne. Cechuje je również niski koszt inwestycyjny oraz łatwa obsługa. Mogą być zastosowane w suszarniach ścieków odpadowych, kompostowniach, zakładach produkcyjnych.

Gdzie stosuje się biofiltry?

Nasze rozwiązania można z powodzeniem stosować w różnego rodzaju przemysłach, przedsiębiorstwach a także w oczyszczalniach ścieków. Więcej na ten temat znajdziesz w sekcji dotyczącej zastosowania biofiltrów.